Bekijk de video voor
meer informatie over de VFG

Over de
Vereniging van
Friese Gemeenten

De Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) is opgericht op 17 januari 1917. Alle 18 Friese gemeenten zijn lid van de Vereniging van Friese Gemeenten. De Vereniging van Friese Gemeenten houdt zich met name bezig met belangenbehartiging en advisering/dienstverlening. Daarnaast dient de Vereniging van Friese Gemeenten als platformfunctie voor haar leden en vaardigt vertegenwoordigers af in bijvoorbeeld verschillende VNG commissies.

Het bestuursbureau van de Vereniging van Friese Gemeenten is gehuisvest in Leeuwarden. De volgende medewerkers zijn werkzaam op het bestuursbureau:

  • Dhr. drs. J. Holwerda, ambtelijk secretaris
  • Mevr. J. Westerman, bestuursondersteuner
  • Mevr. A. Zijlstra, bestuursondersteuner
  • Mevr. V. Glas, bureaumanager