Bekijk de video voor
meer informatie over de VFG

Over de
Vereniging van
Friese Gemeenten

De Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) is opgericht op 17 januari 1917. Alle 18 Friese gemeenten zijn lid van de Vereniging van Friese Gemeenten. De VFG is dé vereniging van de Friese gemeenten, waarbinnen gemeentebestuurders en raadsleden elkaar ontmoeten en kennis delen. De kracht van Friese gemeenten is de bereidheid om op verschillende, gemeentegrens-overschrijdende onderwerpen, samen te werken en de krachten te bundelen. De VFG speelt hierin een coördinerende, faciliterende en verbindende rol.

Het bestuursbureau van de Vereniging van Friese Gemeenten is gehuisvest in Leeuwarden. De volgende medewerkers zijn werkzaam op het bestuursbureau:

  • Jorrit Holwerda, ambtelijk secretaris
  • Judith Westerman, bestuursondersteuner
  • Janneke van der Meulen, bestuursondersteuner
  • Vanessa Glas, bureaumanager