Samenwerking

BRE-onderzoek

De RUG Campus Fryslân en Berenschot hebben een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van samenwerking in het bestuurlijk regionale ecosysteem (BRE) Fryslân. De samenwerking tussen overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties staat hierbij centraal. Hoe krijgt deze vorm, welke resultaten worden er behaald en welke factoren beïnvloeden de samenwerking?

Website samenwerking tussen Friese overheden

SamenFryslân (samenfryslan.nl)
U vindt hier niet alleen de samenwerkingen. U treft er ook aan wie de volksvertegenwoordigers zijn in de achttien Friese gemeenten, in Provinciale Staten en in het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân. U ziet wie de bestuurscolleges vormen en welke coalitieakkoorden ze uitvoeren. Daarnaast is er een rubriek met nieuws en achtergrondinformatie.