Leden van de VFG

Achtkarspelen

27.983 inwoners
Gemeentehuis Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost
Postadres Postbus 2
9285 ZV Buitenpost
Telefoon 14 0511
Fax 0511 – 548110
E-mail gemeente@achtkarspelen.nl
Website www.achtkarspelen.nl

Samenstelling college en contactgegevens

Ameland

3.633 inwoners
Gemeentehuis Jelmeraweg 1
9162 EA Ballum
Postadres Postbus 22
9160 AA Hollum
Telefoon 0519 – 555555
Fax 0519 – 554533
E-mail info@ameland.nl
Website www.ameland.nl

Samenstelling college en contactgegevens

Dantumadiel

18.942 inwoners
Gemeentehuis Hynsteblom 4
9104 BR Damwâld
Postadres Postbus 22
9104 ZG Damwâld
Telefoon 14 0511
Fax 0511 – 423139
E-mail post@dantumadiel.frl
Website www.dantumadiel.frl

Samenstelling college en contactgegevens

De Fryske Marren

51.585 inwoners
Gemeentehuis Herema State 1
8501 AA Joure
Postadres Postbus 101
8500 AC Joure
Telefoon 14 0514
Fax 0513 – 413684
E-mail info@defryskemarren.nl
Website www.defryskemarren.nl

Samenstelling college en contactgegevens

Harlingen

15.860 inwoners
Stadhuis Noorderhaven 86
8861 AP Harlingen
Gemeentehuis Voorstraat 35
8861 BD Harlingen
Postadres Postbus 10.000
8860 HA Harlingen
Telefoon 14 0517
Fax 0517 – 412664
E-mail info@harlingen.nl
Website www.harlingen.nl

Samenstelling college en contactgegevens

Heerenveen

50.203 inwoners
Gemeentehuis Crackstraat 2
8441 ES Heerenveen
Postadres Postbus 15.000
8440 GA Heerenveen
Telefoon 0513 – 617617
Fax 0513 – 617660
E-mail gemeente@heerenveen.nl
Website www.heerenveen.nl

Samenstelling college en contactgegevens

Leeuwarden

121.400 inwoners
Stadhuis Hofplein 38
8911 HJ Leeuwarden
Gemeentehuis Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden
Postadres Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Telefoon 14 058
Fax 058 – 2333 233
E-mail gemeente@leeuwarden.nl
Website www.leeuwarden.nl

Samenstelling college en contactgegevens

Noardeast-Fryslân

45.433 inwoners
Gemeentehuis Locatie Kollum:
Van Limburg Stirumweg 18
Locatie Dokkum:
Koningstraat 13
Locatie Ferwert:
Hegebeintumerdyk 2
Postadres Postbus 13
9290 AA Kollum
Telefoon 0519-298888
E-mail info@noardeast-fryslan.nl
Website www.noardeast-fryslan.nl

Samenstelling college en contactgegevens

Ooststellingwerf

25.540 inwoners
Gemeentehuis ’t Oost 11
8431 LE Oosterwolde
Postadres Postbus 38
8430 AA Oosterwolde
Telefoon 14 0516
Fax 0516 – 566215
E-mail gemeente@ooststellingwerf.nl
Website www.ooststellingwerf.nl

Samenstelling college en contactgegevens

Opsterland

29.718 inwoners
Gemeentehuis Hoofdstraat 82
9244 CR Beetsterzwaag
Postadres Postbus 10.000
9244 ZP Beetsterzwaag
Telefoon 0512 – 386222
E-mail gemeente@opsterland.nl
Website www.opsterland.nl

Samenstelling college en contactgegevens

Provinsje Fryslân

inwoners
Provinciehuis Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden
Postadres Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
Telefoon 058 – 2925925
Whatsapp 06 – 10268831
E-mail provincie@fryslan.frl
Website www.fryslan.frl

Samenstelling college en contactgegevens (volgt)

Schiermonnikoog

941 inwoners
Gemeentehuis Nieuwestreek 5
9166 ZP Schiermonnikoog
Postadres Postbus 20
9166 ZP Schiermonnikoog
Telefoon 0519 – 535050
E-mail postbus20@schiermonnikoog.nl
Website www.schiermonnikoog.nl

Samenstelling college en contactgegevens

Smallingerland

55.695 inwoners
Gemeentehuis Gauke Boelensstraat 2
9203 RM Drachten
Postadres Postbus 10.000
9200 HA Drachten
Telefoon 0512 – 581234
Fax 0512 – 581400
E-mail gemeente@smallingerland.nl
Website www.smallingerland.nl

Samenstelling college en contactgegevens

Súdwest-Fryslân

90.000 inwoners
Gemeentehuis Loket Bolsward
Kerkstraat 1
Loket Sneek
Marktstraat 15
Postadres Postbus 10.000
8600 HA Sneek
Telefoon 0515 – 489000
Fax 0515 – 489999
E-mail info@sudwestfryslan.nl
Website www.sudwestfryslan.nl

Samenstelling college en contactgegevens

Terschelling

4.859 inwoners
Gemeentehuis Burg. v. Heusdenweg 10a
8881 EB West Terschelling
Postadres Postbus 14
8880 AA West Terschelling
Telefoon 0562 – 446244
Fax 0562 – 446299
E-mail gemeente@terschelling.nl
Website www.terschelling.nl

Samenstelling college en contactgegevens

Tytsjerksteradiel

31.963 inwoners
Gemeentehuis Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum
Postadres Postbus 3
9250 AA Burgum
Telefoon 14 0511
Fax 0511 – 548110
E-mail gemeente@t-diel.nl
Website www.t-diel.nl

Samenstelling college en contactgegevens

Vlieland

1.085 inwoners
Gemeentehuis Dorpsstraat 127
8899 AE Vlieland
Postadres Postbus 10
8899 ZN Vlieland
Telefoon 0562 – 452700
Fax 0562 – 451895
E-mail info@vlieland.nl
Website www.vlieland.nl

Samenstelling college en contactgegevens

Waadhoeke

46.104 inwoners
Gemeentehuis Harlingerweg 18
8801 PA Franeker
Postadres Postbus 58
8800 AB Franeker
Telefoon 0517 380 380
E-mail info@waadhoeke.nl
Website www.waadhoeke.nl

Samenstelling college en contactgegevens

Weststellingwerf

25.608 inwoners
Gemeentehuis Griffioenpark 1
8471 KR Wolvega
Postadres Postbus 60
8470 AB Wolvega
Telefoon 140561
Fax 0561 – 613606
E-mail info@weststellingwerf.nl
Website www.weststellingwerf.nl

Samenstelling college en contactgegevens

 

Compleet Ledenoverzicht versie maart 2023