Bestuur Vereniging van Friese Gemeenten

Fred Veenstra

Voorzitter

burgemeester gemeente De Fryske Marren,
VFG portefeuillehouder Bestuur & Democratie

Pieter van der Zwan

Vicevoorzitter

wethouder gemeente Smallingerland,
VFG portefeuillehouder Gezondheid, Welzijn, Onderwijs & Sport

Teun de Jong

Secretaris/penningmeester

griffier gemeente Terschelling,
Afgevaardigde Kring van Griffiers

Jelle Zoetendal

Algemeen bestuurslid

wethouder gemeente Heerenveen,
VFG portefeuillehouder Klimaat & Energie

Rob Jonkman

Algemeen bestuurslid

wethouder gemeente Opsterland,
VFG portefeuillehouder Europa & Internationaal

Erik de Groot

Algemeen bestuurslid

wethouder gemeente Harlingen,
VFG portefeuillehouder Ruimte & Wonen

Leo Pieter Stoel

Algemeen bestuurslid

burgemeester gemeente Ameland,
VFG portefeuillehouder Financiën

Caroline de Pee

Algemeen bestuurslid

wethouder gemeente Tytsjerksteradiel,
VFG portefeuillehouder Werk & Inkomen

Jan Dijkstra

Algemeen bestuurslid

wethouder gemeente Waadhoeke,
VFG portefeuillehouder Cultuur

Willem Mutter

Algemeen bestuurslid

gemeentesecretaris gemeente Ooststellingwerf,
Afgevaardigde De Friese Kring van Gemeentesecretarissen

Tjitske Veenstra

Algemeen bestuurslid

raadslid gemeente Achtkarspelen,
Afgevaardigde Friese raadsleden

Gijs Jacobse

Gijs Jacobse

Algemeen bestuurslid

wethouder gemeente Leeuwarden,
VFG portefeuillehouder Arbeidszaken, Digitalisering & Dienstverlening

Henk de Boer

Algemeen bestuurslid

wethouder gemeente Súdwest-Fryslân,
VFG portefeuillehouder Landbouw & Natuur