Bestuur Vereniging van Friese Gemeenten

Fred Veenstra

Voorzitter

burgemeester gemeente De Fryske Marren,
VFG portefeuillehouder Bestuur & Democratie

Pieter van der Zwan

Vicevoorzitter

wethouder gemeente Smallingerland,
VFG portefeuillehouder Gezondheid, Welzijn, Onderwijs & Sport

Teun de Jong

Secretaris/penningmeester

griffier gemeente Terschelling,
Afgevaardigde Kring van Griffiers

Jelle Zoetendal

Algemeen bestuurslid

wethouder gemeente Heerenveen,
VFG portefeuillehouder Klimaat & Energie

Rob Jonkman

Algemeen bestuurslid

wethouder gemeente Opsterland,
VFG portefeuillehouder Europa & Internationaal

Erik de Groot

Algemeen bestuurslid

wethouder gemeente Harlingen,
VFG portefeuillehouder Ruimte & Wonen

Leo Pieter Stoel

Algemeen bestuurslid

burgemeester gemeente Ameland,
VFG portefeuillehouder Financiën

Caroline de Pee

Algemeen bestuurslid

wethouder gemeente Tytsjerksteradiel,
VFG portefeuillehouder Werk & Inkomen

Jan Dijkstra

Algemeen bestuurslid

wethouder gemeente Waadhoeke,
VFG portefeuillehouder Cultuur

Geen afbeelding

Vacant

Algemeen bestuurslid

,

Tjitske Veenstra

Algemeen bestuurslid

raadslid gemeente Achtkarspelen,
Afgevaardigde Friese raadsleden

Gijs Jacobse

Gijs Jacobse

Algemeen bestuurslid

wethouder gemeente Leeuwarden,
VFG portefeuillehouder Arbeidszaken, Digitalisering & Dienstverlening

Henk de Boer

Algemeen bestuurslid

wethouder gemeente Súdwest-Fryslân,
VFG portefeuillehouder Landbouw & Natuur