Bestuur Vereniging van Friese Gemeenten

dhr. F. Veenstra

Voorzitter

burgemeester gemeente De Fryske Marren,

dhr. J.B. Wassink

Vice-voorzitter

burgemeester gemeente Terschelling,
VFG portefeuillehouder Financiën

dhr. T. de Jong

Secretaris/penningmeester

griffier gemeente Dantumadiel,
Portefeuillehouder, Aandachtsgebied, gemeenteraden & raadsleden

mevr. P.H. de Graaf

Algemeen bestuurslid

wethouder gemeente Noardeast-Fryslân,
VFG Portefeuillehouder Cultuur

mevr. G. Wielinga

Algemeen bestuurslid

wethouder gemeente Súdwest-Fryslân,
VFG portefeuillehouder Ruimte & Wonen

dhr. R. Sluiter

Algemeen bestuurslid

burgemeester Harlingen,
VFG portefeuillehouder Bestuur & Democratie

mevr. C. de Pee

Algemeen bestuurslid

wethouder gemeente Waadhoeke,
VFG portefeuillehouder Economische zaken, Recreatie & Toerisme

dhr. H. van Gelder

Algemeen bestuurslid

wethouder gemeente Leeuwarden,
VFG portefeuillehouder Klimaat & Energie

dhr. J. Zoetendal

Algemeen bestuurslid

wethouder gemeente Heerenveen,
VFG portefeuillehouder Gezondheid, Welzijn, Onderwijs & Sport

dhr. R. Jonkman

Algemeen bestuurslid

wethouder gemeente Opsterland,
VFG portefeuillehouder Europa & Internationaal

dhr. C. Trompetter

Algemeen bestuurslid

wethouder gemeente Smallingerland,
VFG portefeuillehouder Werk & Inkomen