Bestuur Vereniging van Friese Gemeenten

dhr. F. Veenstra

Voorzitter

burgemeester gemeente De Fryske Marren,
VFG portefeuillehouder Bestuur & Democratie

dhr. P. van der Zwan

Algemeen bestuurslid

wethouder gemeente Smallingerland,
Beoogd VFG portefeuillehouder Gezondheid, Welzijn, Onderwijs & Sport

dhr. T. de Jong

Secretaris/penningmeester

griffier gemeente Terschelling,
Afgevaardigde Kring van Griffiers

dhr. J. Zoetendal

Algemeen bestuurslid

wethouder gemeente Heerenveen,
VFG portefeuillehouder Klimaat & Energie

dhr. R. Jonkman

Algemeen bestuurslid

wethouder gemeente Opsterland,
VFG portefeuillehouder Europa & Internationaal

dhr. E. de Groot

Algemeen bestuurslid

wethouder gemeente Harlingen,
Beoogd portefeuillehouder Ruimte & Wonen

dhr. L.P. Stoel

Algemeen bestuurslid

burgemeester gemeente Ameland,
portefeuillehouder Financiën

mevr. C. de Pee

Algemeen bestuurslid

wethouder gemeente Tytsjerksteradiel,
Beoogd portefeuillehouder Werk & Inkomen

dhr. J. Dijkstra

Algemeen bestuurslid

wethouder gemeente Waadhoeke,
Beoogd portefeuillehouder Cultuur

dhr. R. van Maurik

Algemeen bestuurslid

gemeentesecretaris gemeente Weststellingwerf,
Beoogd afgevaardigde Friese gemeentesecretarissenkring

mevr. Tj. Veenstra

Algemeen bestuurslid

raadslid gemeente Achtkarspelen,
Beoogd afgevaardigde Friese raadsleden

Gijs Jacobse

dhr. G. Jacobse

Algemeen bestuurslid

wethouder gemeente Leeuwarden,
Beoogd portefeuillehouder Arbeidszaken, Digitalisering & Dienstverlening

dhr. H. de Boer

Algemeen bestuurslid

wethouder gemeente Súdwest-Fryslân,
Beoogd portefeuillehouder Landbouw & Natuur