Bestuur Vereniging van Friese Gemeenten

dhr. F. Veenstra

Voorzitter

burgemeester gemeente De Fryske Marren,
VFG portefeuillehouder Bestuur & Democratie

dhr. J.B. Wassink

Vice-voorzitter

wethouder gemeente Leeuwarden,
VFG portefeuillehouder Klimaat & Energie

dhr. T. de Jong

Secretaris/penningmeester

griffier gemeente Terschelling,
Afgevaardigde Kring van Griffiers

dhr. J. Zoetendal

Algemeen bestuurslid

wethouder gemeente Heerenveen,
VFG portefeuillehouder Gezondheid, Welzijn, Onderwijs & Sport

dhr. R. Jonkman

Algemeen bestuurslid

wethouder gemeente Opsterland,
VFG portefeuillehouder Europa & Internationaal

mevr. G. Hoekstra

Algemeen bestuurslid

wethouder gemeente Tytsjerksteradiel,
portefeuillehouder Ruimte & Wonen

dhr. L.P. Stoel

Algemeen bestuurslid

burgemeester gemeente Ameland,
portefeuillehouder Financiën

dhr. M. Bos

Algemeen bestuurslid

wethouder gemeente Ooststellingwerf,
portefeuillehouder Werk & Inkomen