Ledenvergaderingen

Vergaderingen van de VFG

Ledenvergadering

Geen agenda items aanwezig

Raadsledenbijeenkomst

Geen agenda items aanwezig

Friese Bestuurdersdag

Geen agenda items aanwezig