Ledenvergaderingen 2019

Vergaderingen van de VFG

Ledenvergadering

Raadsledenbijeenkomst

Friese Bestuurdersdag