Gemeentefonds

Gemeentefonds

Herverdeling Gemeentefonds

Al enige tijd wordt er door BZK gewerkt aan een nieuwe verdeling van de Rijksmiddelen over de gemeenten: de herverdeling van het gemeentefonds.

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal relevante documenten, persberichten en achtergrondinformatie aangaande dit proces waarin de Verenging van Friese Gemeenten (VFG) gezamenlijk optrekt met de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG).