Bestuur

Het bestuur van de VFG

Bestuur Vereniging van Friese Gemeenten

Het dagelijks bestuur van de VFG kent 13 leden en komt ca. 5 keer per jaar bijeen op de derde woensdag van de maand. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor een bepaalde portefeuille. Ter vergadering worden per portefeuille de lopende zaken besproken. De agenda wordt samengesteld door het VFG bureau in afstemming met de voorzitter. De vergadering van het VFG bestuur vindt bij voorkeur plaats in een gemeentehuis van een Friese gemeente, zodat na afloop een informele ontmoeting tijdens de lunch kan plaatsvinden met het college van de betreffende gemeente.

Een overzicht van het VFG bestuur vindt u hier.