Friese vertegenwoordigers VNG

Friese vertegenwoordigers VNG

VNG Bestuur

mevr. E. van Selm

Algemeen bestuurslid
burgemeester gemeente Opsterland

VNG commissie Bestuur & Veiligheid

dhr. F. Veenstra

burgemeester gemeente De Fryske Marren

VNG commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu

dhr. T.J. van der Zwan

burgemeester gemeente Heerenveen

dhr. F. Veltman

wethouder gemeente De Fryske Marren

VNG commissie Europa & Internationaal

dhr. R. Jonkman

wethouder gemeente Opsterland

VNG commissie Financiën

dhr. M. Offinga

wethouder gemeente Súdwest-Fryslân

VNG commissie Informatiesamenleving

mevr. H. Tjeerdema

wethouder gemeente Leeuwarden

VNG commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie

dhr. F. Douwstra

wethouder gemeente Leeuwarden

VNG commissie Raadsleden en Griffiers vicevoorzitter

mevr. H.A. van Dijk-Beekman

griffier gemeente De Fryske Marren

mevr. J. Bruijnincx

raadslid gemeente Leeuwarden

VNG commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit

dhr. H. Kuiken

wethouder gemeente Harlingen

VNG commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs

dhr. M. de Man

wethouder gemeente Súdwest-Fryslân

dhr. S. Feitsma

wethouder gemeente Leeuwarden