Friese vertegenwoordigers VNG

Friese vertegenwoordigers VNG

Tijdelijke VNG Commissie Asiel & Migratie (TCAM)

Fred Veenstra

burgemeester De Fryske Marren

VNG Bestuur

Johannes Kramer

burgemeester gemeente Noardeast-Fryslân

Ojanne Chang

raadslid gemeente Heerenveen

VNG College van Dienstverleningszaken

Marga Waanders

burgemeester gemeente Waadhoeke

VNG College voor Arbeidszaken

Gijs Jacobse

Gijs Jacobse

wethouder gemeente Leeuwarden

Mariska Rikkers – Oosterkamp

wethouder gemeente Weststellingwerf

Ditta Cazemier

Adviseur namens de Vereniging van GemeenteSecretarissen (VGS) en lid van de commissie Arbeidsmarktbeleid.

gemeentesecretaris gemeente De Fryske Marren

VNG commissie Bestuur & Veiligheid

Heleen van Dijk – Beekman

griffier gemeente De Fryske Marren

Ina Sjerps

burgemeester gemeente Harlingen

VNG commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu

Jelle Zoetendal

wethouders gemeente Heerenveen

VNG commissie Europa & Internationaal

Rob Jonkman

wethouder gemeente Opsterland

Hedwich Rinkes

wethouder gemeente Heerenveen

VNG commissie Financiën

Tytsy Willemsma

wethouder gemeente Tytsjerksteradiel

VNG commissie Informatiesamenleving

Henk Verbunt

gemeentesecretaris gemeente Noardeast-Fryslân

VNG commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie

Marianne Poelman – Zijlstra

wethouder gemeente Súdwest-Fryslân

VNG commissie Raadsleden en Griffiers vicevoorzitter

Julie Bruijnincx

raadslid gemeente Leeuwarden

VNG commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit

Hein de Haan

wethouder gemeente Leeuwarden

Anko Postma

wethouder Opsterland

VNG commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs

Janita Tabak

wethouder gemeente De Fryske Marren