Friese vertegenwoordigers VNG

Friese vertegenwoordigers VNG

VNG Bestuur

mevr. E. van Selm

burgemeester gemeente Opsterland

mevr. O. de Vries-Chang

raadslid gemeente Heerenveen

Tijdelijk adviserend lid

VNG College van Dienstverleningszaken

mevr. M. Waanders

burgemeester gemeente Waadhoeke

VNG commissie Bestuur & Veiligheid

dhr. F. Veenstra

burgemeester gemeente De Fryske Marren

VNG commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu

dhr. T.J. van der Zwan

burgemeester gemeente Heerenveen

dhr. F. Veltman

wethouder gemeente De Fryske Marren

VNG commissie Europa & Internationaal

dhr. R. Jonkman

wethouder gemeente Opsterland

VNG commissie Financiën

mevr. T. Willemsma

wethouder gemeente Tytsjerksteradiel

VNG commissie Informatiesamenleving

mevr. H. Tjeerdema

wethouder gemeente Leeuwarden

VNG commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie

dhr. M. Bos

Wethouder gemeente Ooststellingwerf

Tijdelijk adviserend lid

VNG commissie Raadsleden en Griffiers vicevoorzitter

mevr. H.A. van Dijk-Beekman

griffier gemeente De Fryske Marren

mevr. J. Bruijnincx

raadslid gemeente Leeuwarden

VNG commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit

dhr. J. Boerland

wethouder gemeente De Fryske Marren

dhr. H. de Haan

wethouder gemeente Leeuwarden

VNG commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs

dhr. M. de Man

wethouder gemeente Súdwest-Fryslân

dhr. H. Kuiken

wethouder gemeente Leeuwarden

Tijdelijk adviserend lid